Uvod u praksu rada na auri

Objavljeno u: 
www.spiritualni-centar.org
Autor: 
Katarina Subotić
Datum izdanja: 
28.10.2012.

Reči kao sto su chakra, aura,  transformacija i ekstrasenzorna percepcija, sve češcće se pominju u svakodnevnom životu. Postalo je deo trenda imati svog "healera" ili bioenergetičara, kao i pohadjati  kurseve i radionice na temu energetskog rada.  Razni  časopisi mame svoje kupce kroz testove na temu aure, koje, kada popunimo, daju uvid u naše chakre, kako se one kreću, koje su otvorene a koje zatvorene, koje su problematične a koje bez napora  “zavrtimo" u pravcu kazaljki na satu ( pravilno kretanje chakri).

 
Ali sta zapravo  znače svi ovi new age termini?
 
U stvari, većina njih nisu new age, već bolje rečeno old age termini. Chakre, aura, energetsko polje kao i ljudi koji leče putem energije, koja najčešće emanira iz ruku, čine jedan veoma drevni, verovatno i najstariji oblik sistema lečenja poznat čovečanstvu. Istorijski zapisi pominju šamane, curandere, medicine man/ woman ili kaviradze, što je sinonim za lekara u starim društvima i drevnim civilizacijama naroda Južne i Sevene Amerike, Sibira, Indije, Mongolije.
 
No hajde da se upoznamo sa ovim izrazima u pravom smislu te reči.
 
Sva živa ( kao i neživa) bića se nalaze u Univerzalnom Energetskom Polju (UEP). Energija se ne može stvoriti niti uništiti, kaže Njutnov zakon, vec samo može preći iz jednog oblika u drugi. Energija koja se nalazi oko nas, i to u našoj najneposrednijoj blizini, koja nas okružuje na oko metar od našeg tela, u svim pravcima ( jajastog je oblika) predstavlja naše lično, personalizovano energetsko polje, ili auru.
 
“Kapije” kroz koje energija iz Univerzalnog Energetskog Polja ulazi i izlazi iz  našeg ličnog, Ljudskog Energetskog Polja, nazivaju se energetski centri ili chakre. Njih ima sedam glavnih, a lokacije, koristeći fizičko telo kao referencu, su sledeće:
 
- prva chakra - u oblasti perineuma ( izmedju polnih organa i anusa)
- druga chakra - u donjem delu karlice (iznad stidne kosti)
- treća chakra - solarni pleksus ( oblast stomaka i dijafragme)
- četvrta chakra - predeo srca
- peta chakra - predeo štitne zlezde
- šesta chakra - izmedju obrva
- sedma chakra – teme
 
Sve chakre (osim prve i sedme, koje čine par) imaju svoj anteriorni (prednji deo tela) i posteriorni ( ledjni deo tela) aspekt.
 
Postoje  takodje male chakre, kao na primer na kolenima, pankreasu, jetri, jajnicima, itd. Zatim slede još manji energetski centri, poznati kao nadiji ( sanskrit) od kojih mnogi odgovaraju akupunkturnim tačkama.
 
Kao što vidite, ljudsko telo je prava svetleća mapa energetskih tokova, meridijana i centara na kojima se može raditi u cilju pospešivanja rada celog organizma. 
 
Kako će se energija kretati kroz telo individue zavisi od mnogo faktora. Osnovni element koji odredjuje kako će naša aura izgledati je svesnost. Zavisno od prošlih iskustava, načina na koji smo odgojeni, prisustva, ili pak odsustva nekog od roditelja, porodičnog energetskog polja, okruženja u kome smo odrasli, trauma itd, mi staramo vrlo personalizovanu sliku o svetu, o sebi, i o drugim ljudima. 
 
Na primer, osoba A, koja je odrasla u relativno stabilnoj porodici, uz podršku oba roditelja,  imaće prilično drugačiju percepciju života  nego osoba B koja je odrasla u okruženju gde je prisustvo staratelja bilo ograničeno ili gde  su čak i najosnovnije stvari za život ( krov nad glavom, hrana) bili oskudni. Osoba A će imati veći osećaj sigurnosti i smelosti jer je imala priliku da se hrani tom vrstom energije u toku svog života, dok će osoba B biti nesigurna, sa više straha i neizvesnosti u svom sistemu. Ovo će dalje uticati na formiranje prve chakre, koja je baza čitave aure. Njen rad će se u većoj, ili manjoj meri oslikati na rad drugih čakri, a posebno nervnog sistema, jer nedostatak " korenske" energije prve chakre, ako je dugo prisutan u životu, stvara strah, nervozu i teskobu ( nemamo “tlo”pod nogama).
 
Iz navedenog primera vidimo kako svesnost utiče na rad, u ovom slučaju, prve chakre, a kako će rad prve chakre ce imati uticaja na rad  šeste chakre. Zato je holistički pristup zdravlju čoveka neophodan da bi se proizvela dugoročna promena kako u zdravlju, tako i u životu uopste.
 
Chakre se, idealno, okreću u pravcu kazaljke na satu, prečnika 10-tak cm. To je znak da se energija apsorbira iz univerzalnog energetskog polja. Suprotno od kazaljke na satu nam ukazuje da se energija izbacuje van tela, da postoji otpor, dok horizontalno levo-desno ukazuje na negaciju. Vertikalno  kretanje ukazuje na teznju da se izbegnu životni problemi i pobegne u duhovno. Ovo su samo neki osnovni primeri kretanja chakri, postoji jos mnogo kombinacija. 
 
Pravac kretanja chakri se može odrediti putem viska, ili pak ekstrasenzorne percepcije (u mojoj praksi preferiram kombinaciju: što percepiram putem estrasenzorne percepcije, volim da potvrdim viskom).
 
Sledeći fenomen koji bih oslovila u ovom članku jeste ekstrasenzorna percepcija. U oblasti energetskog rada često se susrećemo sa individuama koje imaju " dar" i "vide" auru i chakre. Nekolicina posebnih i odabranih, pomisliće neki od nas. No, istina je sasvim drugacija. Kako biste odreagovali ako vam kažem da i vi imate tu sposobnost? Poverovali biste ili samo odmahnuli rukom?
 
U svakom slučaju, kako god da primite ovu informaciju, istina je sledeća: svako ljudsko biće ima sposobnost i kapacitet da pojmi senzacije koje su iznad dosega običnih čula. Ono što  se desi tokom života, je da se iz raznih raloga ( strahova, blokiranih osećanja, trauma, ograničavajućih sistema verovanja, itd. ), ovi kanali zablokiraju ( to se dešava i sa fizickim protokom energije, a kamoli sa suptilnim).
 
Drugi potencijalni  razlog je što jednostavno ne razvijamo tu veštinu. Svako ko želi da se bavi npr. matematikom, mora proći kroz obrazovanje u oblasti te nauke i provesti dosta vremena u vežbanju zadataka i rešavanju matematičkih problema. Osoba će investirati svoju energiju i vreme u tom pravcu. Tako je i sa ekstrasenzornom percepcijom: razvije se onoliko koliko svesno ulozimo u njen razvoj. 
 
Medjutim, postoji i druga vrsta ljudi koji olako shvataju celu stvar u vezi energetskog rada. Sretala sam ljude, koji se, bez ikakvog treninga, osećaju pozvanim da daju dijagnoze i odredjuju koja chakra vam radi, koja ne (što je najgore, već pri prvom sustretu, na ulici, ili pak pred drugim ljudima). Budite obazrivi, jer sam imala prilike da me klijenti zovu i kažu kako im je “taj i taj “rakao da im  je “ta i ta” chakra zablokirna. Ego je neverovatna stvar, zato verujte svom unutrašnjem osećaju i intuiciji ili se pak posavetujte sa nekim ko ima trening i obrazovanje u ovoj oblasti.
 
Kako dalje proučavamo svesnost i njen uticaj na energetsko polje, susrećemo se, ranije ili kasnije, sa karakternim strukturama. Prvi koji je počeo da povezuje telo, njegov oblik, izgled i držanje  sa psihom, bio je dr. Wilhelm Reich. Kroz svoja proučavanja i rad sa ljudima, došao je do pet osnovnih karakternih struktura (Alexandar Lowen i John Perrakos su nastavili njegov rad),  što će reći postoje pet osnovnih načina na koji osoba reguliše svoj sistem ( energiju, svesnost i fizičko telo kao rezultat prethodna dva), a to su:
 
- šizoidni
- oralni
- mazohistički
- psihopatski
- rigidni
 
Često se dešava  da se, kada proučavamo strukture karaktera, poistovetimo sa njima. Medjutim, to je samo mapa onoga što nismo mi; to je ono što nas sprečava da budemo ono što jesmo; to su naši odbrambeni sistemi, ego, rana, strah, uobičajen način reagovanja na situacije ili ljude, koji je, u većini slučajeva, uslovljen našom ličnom istorijom i prošlim iskustvima. 
 
Ovo su osnovni pojmovi sa kojima želim da se upoznamo. U sledećim člancima pozabavićemo se chakrama, svakom po naosob, stanjem svesnosti i kako to stanje utiče na funkciju chakre, fizičke tegobe koje se mogu javiti usled njenog ne funkcionisanja kao i karakternim strukturama i kako se one odnose  na rad chakri.
 
U medjuvremenu, provedite neko vreme sa pažnjom usmerenom  na svoju energiju i polje koje stvarate oko sebe. Osetite svoje telo, otvorite sva svoja čula: sluh, vid, dodir, ukus, miris. Bićete iznenadjeni šta sve možete da percepirate i zadivljeni gde će vas to dalje odvesti u samospoznaji kao i u odnosu sa drugim ljudima.
 
Sretno  putovanje u beskonačni  svet energije!
 
Katarina Subotić, B.S. Brennan Healing Science
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj komentar