Katarina Subotić

Brennan Healing Science Practitioner
Katarina Subotić, Brennan Healing Science Practitioner
Fotografisala Maja Medić
Kad pogledam unazad na svoj život,  mogu iskreno da kažem da je bio i još uvek je putovanje ka celovitosti i integraciji. Moja interesovanja su se menjala tokom vremena, ali ih stalno povezuje ista nit: potraga za smislom zemaljskog života i izazov da se taj život spoji (a ne da se razdvoji) sa božanskim. 
 
Potraga je započela u mojim ranim tinejdžerskim godinama. Posle smrti drage osobe u porodici, osetila sam snažan zov da shvatim smisao života ovde, na Zemlji. Taj zov me je odveo do bhakti – joga ašrama u Indiji gde sam provela neko vreme u meditacijama, proučavajući vedske spise i mantre. 
 
Ipak, to je bio samo delimičan odgovor.  Bila sam još uvek u fizičkom svetu i nisam shvatala kako da živim duhovno, a da istovremeno uvažavam i moje fizičko telo. Kako bih mogla da uskladim oboje...i fizičko i duhovno, a ne samo ili-ili?
 
Izazov koji je došao preko mog ličnog zdravlja odveo me je korak dalje u tom traganju. Posle oporavka od delikatne operacije, upisala sam se u Školu Barbare Brenan. Energetsko-terapeutski rad koji duboko transformiše promenio mi je život.
 
Ostajući u dosluhu sa mojim fizičkim telom, proučavala sam lekovito bilje i završila tečaj Northeast School of Botanical Medicine, Ithaca, New York. U Institutu Ann Wigmore koji je posvećen proučavanju uticaja sirove hrane na ljudski organizam, naučila sam još više o energiji same hrane. Samostalno sam proučavala makrobiotiku, ajurvedu, šamanizam, umetnost i razne oblike primenjene umetnosti.
 
Trenutno sam na studijama  PsihoEnergetike koja podržava duboki rad na emotivnom i duhovnom nivou, dok istovremeno koristim direktne informacije iz energetskog polja. Ova moćna tehnika nam pomaže da se izdignemo iz situacija koje nas rasparčavaju i predstavljaju izazov ka celovitijem i svesnijem životu u kome shvatamo koja je svrha duše i čemu ona teži.
 
Moje putovanje ide istim pravcem već dvadeset godina... integrišući deliće moje čovečnosti s božanskim. Danas asistiram i drugima na ovom putu koristeći znanje i veštine koje sam stekla sopstvenim iskustvom, prolazeći razne obuke i edukacije. 
 
Radujem se da sa vama podelim ovo čudesno putovanje samo-otkrivanja i integracije ovde na Zemlji dok se povezujemo sa božanskim preko tog očaravajućeg vozila koje se zove ljudsko telo.
 
 
Katarina Subotić
Diplomirani Prakticionista  Brennan Healing Science

Akreditacije:

  • 2019 - Healing Shame - Present
  • 2017 - 2019 - Somatic Experiencing - Trauma Institute
  • 2016 – Macrobiotic Lidership Programm Level 1
  • 2015 - 2016 Shamanic Journeying - Sandra Ingerman
  • 2010 – 2014 – PsychoEnergetics
  • 2011 – KraneoSakralna Terapija I
  • 2004 – 2008 – Diploma - Bachelor of Science, Barbara Brennan School of Healing
  • 2004 – 2008 – Professional Studies Diploma, Barbara Brennan School of Healing
  • 2005 – Ann Wigmore Institute of Living Food Lifestyle Education Certificate
  • 2001 – NorthEast School of Botanical Medicine Cerrtificate (450 sati obuke o lekovitom bilju, botanici, branju lekovitog bilja i pripremi biljnih preparata).

 

Povežite se sa Katarinom:

Katarinina Poruka

Ovaj čudesni put duše oživljava, daje svrhu i nagradjuje. Tako je izuzetno silaziti niz spiralu svoje duše, u sopstvene dubine, ali je jos specijalnije to raditi sa drugim ljudskim bićem. U dubokom moru kontakta počinje naša beskonačnost i večnost, iznad ličnosti, ega i lične istorije. Zaista želim tamo da te sretnem. Nadam se da ćeš mi se pridružiti.