Terapija Stida

"Sram je intenzivno, bolno osećanje ili iskustvo verovanja da smo pogrešni i stoga nedostojni ljubavi i pripadanja."
- Brown

Terapija Stida (Rubin/Lyon metoda) je terapija koja za fokus ima identifikaciju, procesuiranje i transformisanje toksičnog srama, koji je anti životna sila, u vitalnost koja nas pokreće ka životu, kreativnosti i pozitivnoj promeni. Zbog svoje tajnovite prirode, sram je izuzetno teško detektovati. Kao takav, uvek je vezan za neku drugu emociju: bes, tugu, strah, itd. U zavisnosti od toga kako nas je okruženje u kom smo odrasli doživljavalo - naša tela, pojavu, potrebe, impulse, zadovoljstvo - stid se može vezati za različite aspekte naseg života. Ako ga ne postanemo svesni, može sabotirati naše odnose, profesionalnu karijeru, kreativni proces, materijalnu egzistenciju, intimu. U većini terapija sramu se ne pridaje dovoljno pažnje, jer mu je i priroda takva - nevidljiv je na mapi teritorije svesnosti.

Vrlo često, ako ne i uvek, stid lezi u uzroku adikcija, poremećaja u ishrani, depresije, nasilja, teskobe. Usled efekta koji ima na nervni sistem (“zaledjivanje”), sram je sastavni deo traume.

Kroz proces osvešćivanja srama nemoguće je proći sam. Paradoksalno, sram je nastao u odnosu i isceljuje se u odnosu. Nakon čitavog života u kome se trudimo da sakrijemo delove sebe koji su osramoćeni, da ostanemo nevidljivi i tako bezbedni, da ostanemo nečujni (sve simptomi srama), važno je da se konačno osetimo dovoljno bezbedno sa terapeutom koji nam može pomoći da izadjemo iz “zaledjenog” stanja nervnog sistema u koji nas sram dovodi. Ceo ovaj proces uistinu zahteva hrabrost. U terapeutskom ambijentu možemo se usuditi da ponovo budemo vidjeni,  da nas čuju i uvaže sa poštovanjem.

Postepenim i saosećajnim raspakivanjem incidenta posramljivanja koji nas je izložio mnogim očima na nepoželjan način, možemo zajedno transformisati toksičan u zdrav stid, otopiti zaledjenost nervnog sistema i dozvoliti vitalnosti da teče kroz naša tela i umove.

Ova terapija se sastoji iz:

- identifikovanja stida kao i našeg odnosa sa njim
- kognitivni, emotivni, imaginalni i somatski pristup stidu
- transformisanje stida iz toksičnog u zdrav stid
- vraćanje stida
- rad sa generacijskim stidom
- prepoznavanje i ponovno povezivanje sa energijom i vitalnošću koje su bile zarobljene stidom

“ Stid je nešto sto se ispreči izmedju osobe i njene duše - njenog samoizražavanja, njenih odnosa, njenog osećaja same sebe.” Sheila Rubin