Healing Metode

BHS u svojoj srži sadrži duboki psihološki i duhovni proces transformacije koji dodiruje svaki aspekt života čoveka. Rad na određenom zdravstvenom ili emotivnom stanju uključuje rad na svim nivoima polja: fizičkog tela, emocija, uma, duše i duha. Da bi rad bio uspešan potrebno je baviti se svim aspektima egyistencije. Zbog toga je neophodno aktivno učešće individue u ovom procesu. Fizičko telo... opširnije

Kriza u ličnom životu ponekad dostigne vrhunac sa mnogo nerešenih unutrašnjih pitanja koja uključuju odnose sa sopstvenom ličnošću, odnose sa drugima, emocionalna stanja itd.

Kako bih uspela da podržim osobu tokom ovog izazovnog perioda, koristim PsihoEnergetski pristup, koji se bazira na karakternim strukturama, sa jakim akcentom na telo (senzacije, osećaji, tenzija, itd).


Psiha... opširnije


"Sram je intenzivno, bolno osećanje ili iskustvo verovanja da smo pogrešni i stoga nedostojni ljubavi i pripadanja."
- Brown

Metoda Somatic Experiencing® je telesno orijentisan pristup lečenju traume i drugih poremećaja nastalih delovanjem stresa.

To je životno delo dr Pitera A. Levina proisteklo iz njegovog multidisciplinarnog istraživanja fiziologije stresa, psihologije, etike, biologije, neuronauke, domorodačkih praksi lečenja i medicinske biofizike uz 45 godina njihove uspešne kliničke primene.

Metod... opširnije