Somatic Experiencing

Šta je Somatic Experiencing®?

 

Metoda Somatic Experiencing® je telesno orijentisan pristup lečenju traume i drugih poremećaja nastalih delovanjem stresa.

To je životno delo dr Pitera A. Levina proisteklo iz njegovog multidisciplinarnog istraživanja fiziologije stresa, psihologije, etike, biologije, neuronauke, domorodačkih praksi lečenja i medicinske biofizike uz 45 godina njihove uspešne kliničke primene.
Metod SE oslobađa od traumatskog šoka što je ključno za transformaciju PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja) i emotivnih povreda i trauma nastalih tokom rane razvojne vezanosti.

Nudi okvir za procenu gde se osoba "zaglavila" u reakcijama borbe, bega ili zamrzavanja i pruža klinička sredstva za rešavanje ovih fiksiranih fizioloških stanja.

Pruža efikasne veštine koje odgovaraju različitim profesijama u lečenju, uključujući mentalno zdravlje, medicinu, fizičku i radnu terapiju, rad na telu, lečenje zavisnosti, prvu pomoć, obrazovanje i drugo.

NAUKA

Trauma može da počne akutnim stresom koji proističe iz opažene životne opasnosti ili kao završni proizvod akumuliranog stresa. Oba tipa stresa mogu ozbiljno narušiti sposobnost osobe da funkcioniše ioporavi se od traume.

Trauma može biti ishod dugačke liste različitih izazivača stresa kao što su nezgode, invazivne medicinske procedure, seksualno ili fizičko nasilje, emocionalno zlostavljanje, zanemarivanje, rat, prirodne nepogode, gubitak, trauma na rođenju ili korozivni izazivači stresa kao što je dugotrajan strah i konflikt.

KAKO DELUJE

Pristup SE olakšava upotpunjavanje samozaštitnih motornih reakcija i oslobađanje sputane energije nagona za opstanak koja je suzbijena u telu, baveći se, na taj način, osnovnim uzrocima simptoma traume.

Ovome se pristupa lagano usmeravajući klijente da razvijaju sve veću toleranciju prema teškim telesnim senzacijama i potisnutim emocijama.

Cena: 1h - €40; 1.5 - €50. Ova cena je samo za stanovnike Srbije (stanovnici država iz regiona bivše Jugoslavije kontaktirajte Katarinu u vezi cene tretmana, a plaćanje se obavlja putem PayPal (adresa kalyani1008@yahoo.com).

Ostale zemlje:  $100 (plaćanje kroz Store na engleskoj strani sajta).

U slučaju tretmana na daljinu, koristimo Skype ili Zoom. Odgovornost klijenta je da pronadje kontakt na skype kalyani1008. Takodje na vama je da odredite tačno razliku u vremenu koristeći sajt/aplikaciju www.thetimezoneconverter.com. Pri zakazivanju tretmana navodim moje lokalno vreme.

U slučaju da klijent kasni više od 10 minuta, tretman se otkazuje.

Uplatu možete izvršiti na ime Katarina Subotić
broj tekućeg računa: 160-5800100090206-42 , Banca Intesa

 

Katarina Subotich

Katarina Subotić pomaže u individualnim i grupnim sesijama i radionicama u Evropi i u SAD.

Diplomirala je na Barbara Brennan School of Healing, na Školi za evoluciju ljudske energije i sistema svesti, ona je Psihoenergetski terapeut (pristup procesu usmeren na telo) i trenutno se školuje na Institutu za razrešavanje trauma, Somatsko iskustvo.

Njena praksa obuhvata lične sesije i sesije na daljinu.

...više o Katarini