Dobila sam mnogo, mnogo više nego što se može iskazati...

Ove godine sam imala čast i zadovoljstvo da prodjem i iskusim radionice koje vodi Katarina.Dobila sam mnogo,mnogo više nego što se može sada iskazati; duboku i kvalitetnu promenu i, mada ličim na sebe, ja se osećam sasvim drugačijom osobom. Katarinino duboko iskustvo, toplo srce, znanje, podrška i kreativnost su odlično mesto,  gnezdo, u kom se otkriva i doživljava sopstvena istina. Vratila sam sebi važne stvari koje sam pogubila: sopstvenu vrednost, snagu, volju, ljubav, empatiju, razumevanje, zadovoljstvo, unutrasnje znanje, samopouzdanje, prihvatanje.....ako mogu reći,vratila sam sebi-sebe. Zahvalna sam divnim ženama,Katarini i sebi za kosmičko iskustvo. Naučih kako mogu biti kreator i učesnik sopstvenog života. 
 
S ljubavlju preporučujem svakome ko želi da oseti ukus stvaranja, igre, zajedništva, ljubavi, zdravlja, radosti i slobode! 
 
Slavica, Beograd