Odavno znam...

Odavno znam da je ljudsko telo natopljeno memorijom i saznanjem. Na radionicama sa Katarinom Subotic, u interakciji sa drugim učesnicima, dolazim u dodir sa mudrošću svog tela. Otvara se mogućnost da osvestim poruke iz dubina telesnih tokova i to me vodi u jedno celovitije stanje. Stičem životnije stavove i istinski se radujem životu.
Dragana Žarevac