Nema reči...

Rečima se ne može opisati u kolikoj meri su rad sa Katarinom i Atilom uticali na promenu kvaliteta mog života u najpozitivnijem mogućem smislu. U kojoj meri je efektan taj način rada dokazuje mi se svakim danom kad se susretnem sa starim situacijama na nov način, zahvaljujući iskustvu i promenama doživljenim, kako na radionicama, tako i u individualnom radu sa Katarinom. U najbukvalnijem smislu te reči - vratili su me u život. Beskrajno sam zahvalna što imam priliku da radim sa njima i što, pomoću bezgraničnog poverenja koje imam u njih, imamo priliku svi zajedno da rastemo svakim novim susretom.

Maja Medić, Srbija