Najvrednija od svih

Redovno učestvujem u radionicama koje vodi Katarina Subotić zato što imam potpuno poverenje u njen rad. Katarina je sasvim posvećena ljudima s kojima radi, njen pristup učesnicima radionica je ispunjen ljubavlju, poštovanjem prema životu i verom u beskrajnost ljudske duše.
 
Radionica „Manifestacija kroz Čakre“ je najvrednija od svih u kojima sam radila do sada. Učesnik prolazi kroz proces u kome dodiruje sve važne aspekte ostvarenja namere, od zamisli do realizacije. Uverenja koja se ispreče na tom putu bivaju razotkrivena i njihova nelogičnost se raspadne, a prepreka se ukloni. Vežbe kojima se ovo postiže lako se mogu ponovo upotrebiti u svakodnevici.  Posebno su mi bila važna šamanska putovanja u kojima čovek, na prijatan način, nalazi potporu u sopstvenoj duši. Žene koje su takođe bile učesnice u ovom procesu bile su mi veoma bitna podška i ta bliskost me je hrabrila u svakom trenutku, a osećam je i dalje.  
 
Za mene je najvažniji bio uvid da ne moram za sve da se izborim sopstvenim radom. Od rane mladosti vodim računa o svojim potrebama i nastojim da ih zadovoljim svojim postignućima. Sada znam da je podjednako korisno i važno umeti odabrati ono što nam je potrebno iz mnoštva koje nas okružuje, napustiti ono što je beskorisno, privući ono za čim žudimo. Svakom bih poželea da ima mogućnost da učestvuje u ovakvoj radionici jer nam je svima potrebno da se osećamo živima i da rastemo uz podršku drugih duša.
 
Dragana Žarevac
Likovna umetnica