Lotosov Cvet sa Hiljadu Latica - Sedma Chakra

Autor: 
Katarina Subotić
Datum izdanja: 
14.11.2016.
Osećaj uzemljenog i uzvišenog se istovremeno mogao osetiti u sali gde je oko šezdeset studenata davalo i primalo energetski rad u školi  Barbara Brennan. Bilo je to u četvrtoj godini edukacije, godini u kojoj smo radili na dimenzijama Hare i Core Star (unutrašnjeg jezgra). Upravo sam bila završila energetski rad i polako se odmakla od studenta koji je još uvek ležao na stolu za tretman.  Jedna od naših instruktorki je nečujno prošla, posmatrajući naš rad. Ta žena je pre više godina imala saobraćajni udes čije su posledice imale odraza na ograničeno kretanje njenog vrata. Amplituda rotacije vrata u levo ili desno je bila mala; morala je uglavnom da rotira ceo torzo kako bi pogledala i osvrnula se u stranu ili unazad. 
 
Dok sam tako stajala sa strane,  lagano se naslanjajući na zid, odjednom sam se našla unutar njenog vrata. Osetila sam ograničenost i zategnutost, ali istovremeno i prostornost. U tom trenutku sam imala osećaj kao da sam jedno sa njom i zahvalnost je počela da izranja iz mog srca. Na neki mističan način, shvatila sam u tom trenutku da je ona preuzela na sebe to iskustvo ograničenog kretanja vrata, kako ja, a ni mnogi drugi, ne bi morali. Pomalo je teško to objasniti - nije se ona žrtvovala za mene i druge, već se pre radilo o proširenom stanju moje svesnosti koja je sada  uključila i njeno ograničenje.  Bukvalno sam to sve osećala u svom telu i shvatila da ja ne moram kroz to iskustvo da prolazim lično, već mogu da ga osetim kroz nju. 
Iskreno rečeno, bila sam zaprepašćena ovim trenutkom sopstenog osvešćenja.  U tom trenutku  sam po prvi put dotakla univerzalnu svesnost i povezanost sa svim životom koji me okružuje.
 
Ovo je bilo iskustvo otvorene sedme chakre, sa istovremenim uzemljenjnem u fizičkoj dimenziji - trenutak delikatnog balansa koji je ponekad teško dostići.  Zašto tako teško i zašto delikatno?
 
Sve chakre imaju prednji i zadnji aspekt, pa tako i sedma chakra ima svog para - prvu chakru. Ove, naizgled dve suprotne chakre, predstavljaju naizgled dva suprotna aspekta nas samih. U prvoj chakri život se vrti oko fizičke dimenzije: fizičkog tela, bezbednosti, održavanja vrste, novca. Praktikujući sve ove aktivnosti razvijamo tendenciju ka vezanosti - vezanost za sigurnost, finansijsku stabilnost, kuću, porodicu.
 
 
Sa druge strane duginog mosta nalazi se sedma chakra, povezana sa prvom putem vertikalnog energetskog toka. Sedma chakra upravlja čitavim sistemom energije i svesnosti ljudskog bića. Njena svrha je ekspanzija svesnosti koja ide izvan fizičkog polja: sloboda duha, prosvetljanje i oslobodjenje. U ovoj chakri pokušavamo da odgonetnemo smisao svega sto se dešava oko i unutar nas: gledajići u veću sliku (šesta chakra), tražimo svoje mesto u neograničenoj mreži života. Vezanosti i ograničenja (prva chakra) guše sedmu chakru u svojoj tendenciji da se proširi i oslobodi. I zbog naizgled dve suprotne tendencije, ovaj balans izmedju dve chakre je delikatan i od presudnog značaja.
 
Vezanost je neprijatelj sedme chakre. A opet, svima nam je potrebna vezanost da bi normalno funkcionisali u ovom svetu: vezanost za naše fizičko telo (obraćamo pažnju kad prelazimo ulicu tako da nas kola ne udare), vezanost za voljene osobe, naše projekte, žudnje. Kroz zdravu vezanost nama je stalo do nekoga ili nečega;  kroz vezanost počnemo da razvijamo i ljubav.
 
Medjutim, kad vezanost poraste, kada se velika količina energije uloži u nju (a ko nije vezan za svoju decu, na primer), i još gore, ako insistiramo na tim vezanostima, sedma chakra počne da se zatvara. Dok smo previše apsorbirani u biznis donjih chakri, lako se može izgubiti vizija veće slike i naše povezanosti sa izvorom (šta god taj izvor za svakog od nas individualno predstavljao). U svojoj praksi radila sam sa dosta roditelja koji dovode svoju decu na energetski tretman. I za većinu je teško da izadju iz uloge roditelja i bar na trenutak shvate koncept da je njihovo dete jedna odvojena duša koja je došla u ovaj svet da odradi svoj zadatak i ima svoja životna iskustva.  Važnost vezanosti i iluzija koju kreira, je najlakše uvideti u bliskim porodičnim odnosima. 
 
 
Vezanost se savršeno uklapa u, i ojačava, naša uverenja (sedma chakra). Mi verujemo da je potrebno da zaštitimo svoje dete, što je živa istina (vezanost i ljubav), ali ako insistiramo na toj zaštiti i nakon što je to potrebno u skladu sa  biološkom dobi deteta, najverovatnije ćemo ga ograničiti, usporiti ili skoro potpuno i zaustaviti  njegov rast, njegovo iskustvo sopstvenog  života. Rezultat je više štete no koristi po decu.  Mi verujemo da je naša dužnost da tako činimo i verujemo da to što radimo, radimo za njihovo dobro. 
Ovakvo uverenje je često nasledjeno od naših roditelja i prethodnih generacija u našoj porodici, što čini uverenje još jačim. Osećate li koliko je ovo ograničavajuće? Uverenja zatvaraju našu mogućnost da rastemo, a vrlo učestali problem u ovakvoj situaciji je izvesnost, sigurnost: znam da je ovo istina, znam jer sam imala iskustvo.  Znam da sam u pravu, znam sve o životu i zato me slušaj!
 
Ovakvo okruženje postane klaustrofobično i prostor za rast skoro da nestane. A svi mi imamo poneku oblast života u kojoj su negativna, ograničavajuća uverenja jaka i erodiraju mogućnost napretka. Ovakva uverenja stvaraju tzv. sigurnost i štite nas od odredjenih iskustava, dok u isto vreme emocije postaju stagnantne unutar nas, misli repetativne, a odnosi neuspešni. Naša ekspresija i vizija su u službi tog uverenja i zaglavljeni smo u začaranom krugu. Sedma chakra vene, umesto da bude lotosov cvet koji se otvara. Sve ovo za rezultat ima više separacije, koja pojačava iluziju.
 
Ono što se pokazalo od velike pomoći u razvoju sedme chakre jeste razvoj unutrašnjeg svedoka. Pošto sva ta razna uverenja i vezanosti sadrže u sebi veliki deo našeg identiteta, teško je distancirati se i imati jasnoću i uvid u veće značenje svega. Samo ta mogućnost, da se distanciramo, izadjemo iz situacije na trenutak, može nas dovesti na potpuno novo mesto razumevanja i bivanja. Taj svedok nam pomaže da postanemo neutralni i zapitamo se: Ko je vezan? Šta je dilema, zbunjenost i bol vezanog dela mene? Odakle dolazi? Koje uverenje sve to kreira?
 
Obraćanje pažnje je početak, sredina i kraj (ako kraj uopste postoji) samospoznaje. To je sredstvo i cilj. Potpuna svesnost (mindfullness) je jednostavno prisustvo sa  sadašnjim trenutkom, bez pokušaja da ga promenimo, popravimo, izbegnemo ili poboljšamo.
 
Sve nas to vodi u infinitnu egzistenciju i transcendenciju ograničenja i iluzija. Medjutim, mnogi od nas (a narocito šizoidna karakterna struktura) imamo tendenciju da izbegavamo probleme nižih chakri i koristimo spiritualnost i gornje chakre (šestu i sedmu)  da bi izbegli ovaj svet i njegovu realnost. To je mesto gde se najveći rascep izmedju sedme i prve chakre dešava. Mi izbegavamo fizičku dimenziju i prebacujemo sve na duhovne nivoe gde je jednostavno bezbednije biti. Tamo nema opasnosti, nema smrti, nema konflikta - sve je jedno. I mada su ova stanovišta istinita, mogu postati i zamka. Insistirajući na duhovnom i poričući materijalno, i obrnuto, insistiramo na separaciji našeg materijalnog i duhovnog jastva, i tako doprinosimo racepu na kolektivnom nivou.
 
Dok smo u fizickoj dimenziji, potrebne su nam obe strane. Tačka.  Ne možemo imati balansirani i zdrav život ako samo sedimo na obali reke i intelektualiziramo kako je to biti u vodi i plivati. Nećemo to nikad znati, sve dok ne skočimo u vodu i ne pokvasimo se - i u materijalnom i u duhovnom smislu.
 
Ako se isključivo angažujemo u zadatke i aktivnosti nižih chakri, razvijamo deficijentnu sedmu chakru i oslobadjajući tok ne može da završi svoju putanju.  Sve transformativne energije koje dolaze iz, i prolaze kroz druge chakre ne mogu stići do svesnosti koja sadrži sve aspekte u sebi. Zato će se klišei iznova i iznova ponavljati jer ostaju u vodama nesvesnog. Karakteristike deficijentne sedme chakre su preterana sigurnost u uverenje, rigidna uverenja, potreba da smo uvek u pravu, duhovni skepticizam, verovanje u ograničenja (nikad neću izaći iz ovog duga, itd).
 
 
Pošto je sedma chakra ulaz u univerzalnu i infinitnu svesnost, može zvučati kontradiktorno da ova chakra postane ponekad i ekcesivna (slično četvrtoj chakri - može li ikad biti previše ljubavi). Kao što Anodea Judith kaže: “…ekcesivna ne znači da je otvorena i optimalna, već previše investirana energijom koja služi kao odbrana”. 
Prekomerna intelektualizacija, duhovna adikcija, osećaj preplavljenosti i psihoza su nekoliko primera ekcesivne sedme chakre. Sretala sam ljude u svom životu, kao i u terapeutskoj praksi, koji po svaku cenu izbegavaju osećanja, i u stanju su da intelektualizuju ceo svoj život, samo da ta osećanja ne bi osećali. U isto vreme žele da zvuče pametno, sto ih čini da se osećaju dobro u vezi sebe, i naravno dokazuju na taj način, sve vreme, da su u pravu. Sve će uraditi, samo da ne silaze u donje chakre i sav haos koji u njima postoji. Ovaj fenomen podstiče stvaranje takozvane lažne odvojenosti. Na taj način mi zapravo izbegavamo materijalni život, a nismo u suštini ni nešto bog zna kako spiritualni. Tako postajemo izuzteno sofisticirani i ekspertni u metodu izbegavanja - još samo jednom od načina da zaštitimo sebe od bola ljudskog postojanja. Tako sebi uskratimo i zadovoljstvo, a život postane suv.
 
Prisetimo se i karakternih stuktura. Svako od nas ima odredjeno uverenje, ili pak nekoliko njih,  ustoličeno na nekom mestu unutar naše svesnosti. Konstalacija naših uverenja će uticati na rad sedme chakre, kao i čitavog sistema svesnosti i energije.
 
 
Šizoidna karakterna stuktura čvrsto veruje da ovaj svet nije bezbedno mesto i da može biti uništena u svakom trenutku. To je glavni razlog za skakanje u lift i pritiskanje dugmeta 6. i 7. sprat (šesta i sedma chakra). Pošto većinu svog vremena šizoidni karakter provodi na ovim nivoima svog energetskog polja, sedma chakra će biti ekcesivna.
 
Oralni karakter je zarobljen u kliše napuštanja i veruje da će, ako se veže, ponovo biti ostavljen. Uglavnom ovaj karakter igra igru izbegavanja (idi mi dodji mi - privlačenja i odgurivanja) kao zaštitnog mehanizma. Prevelika zauzetost ovim odbrambenim sistemom najverovatnije razvija deficijentnu sedmu chakru (povremeno otvorenu, povremeno zatvorenu - smorenu na kraju).
 
Uverenje mazohističkog karaktera je da ne može, niti  imati niti uraditi nešto, ne može posedovati. Velika količina energije, a često i besa, je zaglavljena u trećoj chakri i to ovaj karakter drži fokusiranim na niže nivoe polja. Velika verovatnoća je da će sedma chakra biti deficijentna. 
 
Psihopatska karakterna struktura ima probleme sa poverenjem jer je iskorišćeno dete bilo izdato i prevareno kada je to najmanje očekivalo. Ako imamo nedostatak poverenja u ljude, i u sebe, imaćemo ga i u Božansko. Velika količina energije je kod ovog karaktera angažovana u sticanje moći tako da bi sprečio ponovnu izdaju i osećaj bespomoćnosti. Ovo nam ukazuje da će malo energije ostati za razvijanje spiritualnosti, kao i na tendinciju ka deficijentnoj sedmoj chakri.
 
Tendencija rigidnog karaktera  je usmerena ka vrlo krutim uverenjima, koja, kada prebačena na spiritualnost, imaju tendenciju da stvore fanatizam i slepu veru. Ovo ukazuje na ekcesivnu sedmu chakru. Previše korigovano dete, zbog prevelikog straha od greške, ima tendenciju da se čvrsto drži za pravila i ne odustaje od njih.
 
Ovo su samo pretpostavke i tendencije rada sedme chakre kod različitih karaternih sturktura - različitih obrambenih sistema. Uglavnom smo kombinacija različitih mehanizama u različitim dozama, zavisno od oblasti života koja je ranjena.
 
Nadam se da vam  je ovaj članak dao mali uvid u ulogu i važnost kompletiranja putovanja izmedju prve i sedme chakre, kao i celog mosta izmedju.   Putovali smo kroz mnoge boje i napravili razne stanice na mostu da bi istrazili svoj unutrašnji svet, da bi naučili i spoznali nešto novo u vezi sebe.
 
Nadam se da ste uživali u čitanju ovih članaka bar onoliko koliko sam i ja uživala pišući ih. 
Neka sve vaše boje sijaju u ovom svetu - i dalje i više od njega.
 
Sa ljubavlju,
Katarina
 
 

Komentari

Draga Kat! Hvala na predivnom članku. Vidim kako moji odbrandbeni mehanizmi polako dolaze na površinu i tek tada mogu svestno da izaberem da reagujem drugačije nego što bi inače. Mnogo interesantno posmatrati sebe, jer dobijam veće razumevanje za samu sebe. A tebi od srca veliko HVALA što mi osvetljuješ put. ❤️

Draga Mima, hvala na citanju. Osvescivanje je interesantan proces, a u tom procesu covek sve vise dolazi do svog istinskog jastva, ispod svih slojeva odbrana, rane, uverenja.

Dodaj komentar