Ispoljavanje Istine - Peta Chakra

Objavljeno u: 
www.spiritualni-centar.org
Autor: 
Katarina Subotich
Datum izdanja: 
16.10.2014.

Danas, dok sam samo pregledala naslove u novostima,  osetila sam u jednom trenutku gomile neistine, straha, konflikta, laži, kradja i prevara koje se istovremeno dešavaju na svetskokj sceni. Osetila sam potrebu da ispoljim toliko toga: moju ljutnju na ljude na položaju koji ubijaju, lažu, kradu; moj očaj kad se pomenu ljudska prava i ekonomski problemi (naročito kad gledate kako se neko prljavo bogati svaki minut u danu, a neko siromaši svaki sekund). Nije fer! Želela sam da vičem koliko god mogu, no moj glas nije izlazio. Beznadežnost da moja reakcija neće ništa promeniti, je učinila je da se isti taj glas zaglavi u grlu.

Ovo je veoma visceralno i lično iskustvo pete čakre u delovanju. Grlena čakra je mesto gde, kroz zvuk, dobijamo priliku da ispoljimo sve ono što se dešava u donjim čakrama. To je energetski centar putem koga ispoljavamo, ili ne, svoja osećanja, ideje, stavove, mišljenja, ljubav. Ovo je upravo i glavna svrha ove čakre: komunikacija i kreativnost.

Kroz drugu čakru se otvaramo istraživanju sveta, naročito u vreme njenog razvoja, u toku druge godine života. U tom periodu dete ima pred sobom čitav novi svet osoba i objekata koje treba dotaći, kontaktirati, iskusiti. Ovo je period kad, kroz čula, spoljašnji svet dolazi u našu unutrašnjost.

U petoj čakri se dešava obrnuti proces: kroz ekspresiju mi donosimo naš unutrašnji svet u okruženje. Sve ono što se dešavalo u razvoju donjih čakri uticaće na naš način govora i kvalitet slušanja.  Ovo objašnjava i zašto su druga i peta čakra tako povezane (ova korelacija se često se dešava u praksi, naročito kod klijenata zenskog pola) - postoji i fiziološka, hormonalna karika koja povezuje ova dva centra na fizičkom planu. Ako imamo poteškoću da osećamo, ako ne možemo da se povežemo sa svojim osećanjima koja u trećoj čakri postaju želje i pomažu pri definisanju samog sebe u četvrtoj, biće veoma teško ispoljiti se (ne znamo ni šta treba da ispoljimo). U tom slučaju ostaćemo povučeni u svoj unutrašnji svet.

Jedino kroz samo-ispoljavanje spoljašnji svet može da sazna šta se dešava unutar nas.

Element pete čakre je etar a boja svetlo plava ( zove se vishuda na sanskritu, što znači pročišćenje). Etar donosi dosta nepoznatog. Mi uglavnom ne znamo kako će reči koje nameravamo da izgovorimo uticati na druge; ako pevamo, dok zvuk ne izadje iz grla nismo sigurni da li će zvučati čisto; kada primamo nešto od drugih, uključujući i ono što nam sam život donese, mi nemamo kontrolu niti znamo šta će to biti. U položaju davaoca imamo više kontrole. Kada primamo, uvek postoji doza rizika i predavanja, jer jednostavno nemamo kontrolu nad ekspresijom niti ponašanjem druge osobe.

Postoji stepen rizika, ali isto tako i uzbudjenja kad nešto ne znamo. U slučaju nepoznatog, za neke od nas ispliva mnogo strahova: da bismo sprečili moguće ismejavanje, sram ili neadekvatnost, često zaustavimo ekspresiju. A opet, nekima od nas se javlja puno uzbudjenja  kada ne znamo (samo se setite iščekivanja rodjendana i svih poklona koje ste dobijali kao dete).

Kada smo u toku svog života podržani, naše potrebe i želje zbrinute, većim delom smo bili prihvaćeni i ohrabrivani, ispoljavanje će biti lako. U porodici alkoholičara, rigidnog okruženja praćenog napuštanjem, gde nije bilo nikog da nas podrži i nikog s kim rezonujemo (osobe koja je imala sposobnost da nas "primi"), već je češće bila slata  poruka  "ne govori, ne osećaj, ne veruj" - postaćemo zatvoreni i prosto nemi  za ekspresiju.

Ohrabrenje je tako važno za sve nas, naročito ona vrsta koja podržava naše pravo ja, da jednostavno bude, da se ispolji, stvara i raste.

Istina je jako važna za ovaj centar. Počinje sa nama: biti istinit prema samom sebi.  Suprotno istini je laž. Ovo se oslikava u situacijama, na primer, koje nas ne hrane, ali mi ostajemo u njima ( zlostavljanja u odnosima, nemogućnost da pustimo, itd.)... kada živimo priču koja ne rezonuje sa našim istinskim, unutrasnjim potrebama.

Traume pete čakre se manifestuju u duplim porukama, verbalnom zlostavljanju, ekcesivnom kriticizmu, tajnama ( pretnje ako se kaže nešto), autoritativni roditelji ( “nemoj da mi odgovaraš!”).

U ovom slučaju nedostatak energije u petoj čakri manifestovaće se kroz:  slabasni  glas, strah od pričanja, introverziju, teškoću da se osećanja pretoče u reči, stidljivost, slab osećaj za ritam.

Previše energije u petoj čakri se odražava u: preteranom pričanju, slaboj sposobnosti slušanja, dominirajućem glasu, prekidanju drugih u govoru. Ovaj scenario se često dešava kao posledica odrastanja u porodici gde su glasovi drugih bili prejaki, tako da smo odlučili, da ako ću da se izborim za svoje pravo glasa, moram da vičem da bi me čuli.

Kao rezultat nebalansirane pete čakre, organi u ovoj oblasti takodje slabe tokom vremena: poremećaji u oblasti vrata, ušiju, glasa, stegnute vilice, problemi sa tiroidnom žlezdom, bronhitis, vokalni aparatus, problemi sa alimentarnim kanalom. Mogućnost da primimo i asimiliramo hranljive sastojke takodje ima veze sa ovim energetskim centrom.

Prema Brennan metodu energoterapije, postoje i posteriorni aspekti svake čakre. Centar 5B, kako kaže Barbara Brennan, je mesto gde razvijamo osećaj sebe u drušvu i profesiji. Ako se osoba bavi čak i izazovnom profesijom, ali ga ona ispunjava i daje osećaj svrhe i životnog zadatka, ovaj centar će biti otvoren. Ako postoji strah od neuspeha, osoba će zadržavati svoju energiju (ne ispoljavati je) i tako stvoriti tenzije u telu, naročito vratu. Javiće se ponos koji ima ulogu da nadomesti niski nivo samopouzdanja. U tom slučaju, osoba ostaje u ulozi žrtve umesto da izadje u svet i stvori ono što hoće od svog života.

Svaka čakra, bez obizra koliko "visoko" se nalazila u sistema čakri, nije ništa više važna od bilo koje "niže" čakre.  Svaka viša je pod uticajem neke od nižih i na neki način ih sadrži u sebi. Zato moramo da radimo (niže čakre) da bismo manifestovali i ispojili ideje viših čakri.

Sledi nekoliko primera medjusobne povezanosti pete čakre sa donjim čakrama: kontrakcija u telu ( prva čakra) će ograničiti petu čakru. Nedostatak osećanja učiniće glas mehaničkim, dok previše otvorena treća će učiniti glas dominirajućim. Da bi nastao zvuk, neophodan je vazduh; s toga ako je grudni koš stegnut glas neće imati punoću.

Kao što vidimo, ne postoji superiorna i inferiorna čakra; ni jedna nije manje ili više važna od neke druge. Čakre su potrebne jedna drugoj da bi pravilno funkcionisale tako da ljudsko telo i svesnost koja prebiva u telu mogu biti u harmoniji.

Funkcija jedne čakre zavisi takodje od funkcije čakri u njenom susedstvu. U slučaju pete čakre, ključni uslov za njeno dobro funkcionisanje je prihvatanje sebe u četvrtoj.

Kada u potpunosti prihvatimo sebe, moćićemo u potpunosti i da se ispoljimo. Tada ćemo biti ono što zelimo da budemo i bicemo u mogucnosti da kreiramo sve sto zelimo u ovom svetu.

I tako je i ovaj članak nastao. Hvala što ste ga pročitali.

 

Katarina

 

 

 

Dodaj komentar