Brenan Metoda - intervju za magazin "Bio Zelena Medicina"

Objavljeno u: 
Bio Zelena Medicina
Intervjuisao: 
Radenka Markovic
Datum izdanja: 
05.10.2017.
Intervjuisan: 
Katarina Subotich

Olakšava hemioterapiju i zračenje

Uz njenu primenu zabeležen je i brži oporavak nakon operacije, te manja potreba za lekovima nakon transplantacije organa, kaže enrgoterapeut Katarina Subotić

 

Isceliteljska metoda energetskog rada dr Barbare Brenan predstavlja holistički način pristupa zdravlju putem aure, koji obuhvata fizički, emotivni i mentalni aspekt naše ličnosti, kao i naše odnose i spiritualnost. Kako objašnjava Katarina Subotić, diplomirani energoterapeut i praktičar „Brennan Healing Science“ metode, što je njeno izvorno ime, terapeut, utelovljujući određene frekvencije, može uspešno da promeni tok energije, napuni energetsko polje, uravnoteži ga, restrukturira čakre i pospeši njihovo kretanje u smeru koji će omogućiti veći priliv energije iz univerzalnog energetskog polja u auru i fizičko telo individue.

Naša sagovornica kaže da iz sopstvenog iskustva može potvrditi da su promene koje čovek doživi, koristeći ovu metodu, neprocenjive.
„Transformacijom svesnosti čovek počinje da “uređuje” svoj unutrašnji prostor, odnos prema sebi, svoja duboko uvrežena uverenja i da se povezuje sve više sa svojim istinskim, izvornim Ja, svojim jezgrom.

Terapija može da obuhvati rad na psihi, neispoljenim emocijama, pogrešnim uverenjima koja nas ograničavaju u našem kreativnom procesu, a isto tako i energetski rad na auri.“

Promenite odnos sa sobom

Kao posebno interesantnu, naša sagovornica navodi oblast druge čakre.
„Ona je emotivni centar koji obuhvata osećanja prema sebi. Dokle god se odnos sa sobom ne promeni, ne mogu se promeniti ni odnosi sa drugim ljudima. Bez obzira na sve afirmacije koje sebi ponavljamo, ako ne osećamo to što govorimo, nećemo ni verovati u to u šta sebe ubeđujemo. Osećanja su tečna, element vode vlada ovom čakrom. Svi znamo da je voda u stalnom pokretu. Tako i naše emocije, imaju svoj početak, uzlaznu liniju ka vrhuncu, nakon koga počinju da gube na snazi i polako se raspršuju“  kaže ona i navodi da problem nastaje kad, najčešće zbog bolnog iskustva, ta putanja emocije ne može da se završi. Tada nastaju emotivni blokovi, koji kao magnet privlače naše misli i formiraju određeni način razmisljanja, koji će dalje uticati na uspostavljanje odnosa sa drugima, na naš kreativni proces manifestacije u ovom svetu i naš odnos sa božanskim.
Naravno, kada se zastoj desi na više nivoa ličnosti, ili energetskog polja, poslednji nivo na koji stigne je fizički. To se tada manifestuje kao fizički dizbalans, da ne kažem bolest. Znači bolest, koja je sada vidljiva na fizičkom telu, već dugo vremena postoji u energetskom polju. Za sve nas koji se nismo osećali vrednim pažnje dok smo odrastali, koji imamo osećaj napuštenosti, koji se osećamo da nismo dovoljni, druga čakra je oblast kojom se treba pozabaviti. Ukazuje naša sagovornica, uz objašnjenje da se ova čakra se pre povezuje sa seksualnošću nego sa odnosom sa sobom. Obe oblasti su blisko povezane: kako se osećamo sa sobom, tako ćemo se osećati u odnosu sa drugom osobom. Značaj ovog dela tela je i tome što tu su i reproduktivni organi koji su rezervoar ogromne stvaralačke energije koji ima potencijal stvaranja novog života.

Olakšava Oporavak

Preporučljiva je svakom ko želi promene u životu, ko želi da istraži svoj unutrašnji svet i zapravo upozna sebe. Naravno, najčešće, ako ne i uvek, u ovakve vode uplovimo zbog krize, bilo zdravstvene, bilo neke druge vrste. Za većinu nas to je polazna tačka.
Moć ove terapije je tolika da su, prema rečima Katarine Subotić, uz njenu primenu zabeleženi brzi oporavci nakon operacija, lakše podnošenje hemio i radio terapije kao i manja potreba za lekovima nakon transplantacije organa. Terapija se izvodi polaganjem ruku na telo klijenta, a obuhvata dublji rad na svih sedam nivoa polja, kao i sedam čakri.

Katarina Subotić kaže da iz ličnog iskustva može potvrditi da su promene koje čovek doživi, koristeći ovu metodu, neprocenjive.

Bez poverenja je teško voleti

Pojašnjavajući ostale čakre, Katarina Subotić navodi da je prva čakra je zadužena za fizičko postojanje. Zadovoljenje fizičkih potreba, kao sto su krov nad glavom, hrana, novac, odeća i slično jeste u nadležnosti ovog centra. „Sigurnost, bezbednost, poverenje utiču na aktivaciju parasimpatičkog nervnog sistema, dok konstanti stres i brzina današnjeg života troše nadbubrežne žlezde i stvaraju stanje hronične tenzije i straha. Kad čovek ne može da se opusti, nema ni zadovoljstva“, kaže ona i dodaje da strah najviše remeti rad ovog centra.
Oblast treće čakre je mentalni nivo polja, koji predstavlja logičko i linearno razmišljanje. Svima nam je poznato koliko je teško obuzdati um i milion misli u minuti. Na naš način razmišljanja veoma utiče način vaspitavanja tj. kažnajvanje, nagrađivanje, kritikovanje. Glas koji je u detinjstvu dolazio spolja, sada je u nama, i mi sami tretiramo sebe kako su nas tretirali u ranom dobu.

Jedna terapija traje oko sat vremena, a njihov broj zavisi od indivudualnih potreba

Tu, nastavlja naša sagovornica, ulazimo u oblast četvrte čakre gde gajimo osećanja prema drugim živim bićima, ljudima, životinjama, biljkama.
„I ovo je, kao i oblast druge čakre, fluidan nivo polja. Često u svom radu nailazim na značajnu relaciju prve i četvrte čakre, dakle poverenja i ljubavi. Ako nekom ne možemo da verujemo, teško se možemo  opustiti i dovoljno otvoriti da bismo uistinu i bezuslovno voleli tu osobu.“

Komuniciramo mislima, osećanjima

Centar koji sledi - peta čakra, vrlo je značajan za komunikaciju, koja je očigledno nadgradnja na odnose. Čim smo u odnosu sa drugim bićima, javlja se potreba za komunikacijom i daljnim povezivanjem. „Komuniciramo sa drugima, razmenjujemo misli, osećanja, kreativne projekte. Sarađujemo na različitim nivoima, koji uključuju i druge čakre, zavisno od vrste odnosa. Kod osoba, češće žena, koje imaju problema sa tiroidnom žlezdom, najčešći uzrok problema je nedovoljno ispoljavanje sopstvenih potreba i osećanja. Uzrok je to što su žene vekovima stavljale svoje potrebe na poslednje mesto, posle svih članova porodice“, ukazuje Katarina Subotić.

Šesta čakra, oblast trećeg oka, vodi nas dalje u komunikaciju i sa duhovnim bićima. Tu se rađaju naše ideje, prvo nešto zamislimo, saznajemo, pričamo o tome i ako sve ide kako treba kroz ostale čakre, kreativni proces se spušta sve do prve čakre i manifestacije u fizičkom obliku. Ovde se, prema rečima naše sagovornice, srećemo se sa anđelima i duhovnim vodičima, tu počinjemo da razvijamo ekstrasenzornu percepciju, vidimo ili čujemo ono što se ne može percipirati običnim čulima.
„Sedma čakra nas brojnim nitima povezuje sa izvorom, sa Božanskim, šta god to bilo za svakog od nas. To je Božanski um, odnos sa duhovnim, univerzalna svesnost. Ako ovaj centar dobro funkcioniše biće nam lako da osetimo povezanost sa celokupnim životom koji nas okružuje, sa duhom i materijom. Tu imamo osećaj, realizaciju, da je sve jedno“, objašnjava Katarina Subotić.

Može se raditi i na daljinu

Naša sagovornica se sa ovom metodom upoznala u edukativnom centru „Barbara Brennan School of Healing“, gde se već 35 godina proučava sistem svesnosti i energije čoveka, a koji je početkom ovog veka dobili su rang koledža. U školu je, kako kaže, krenula radi lične transformacije, da bih razmrsila sopstveni život i dobila odgovore vezane za lični zdravstveni izazov u to vreme. Tek kasnije, u toku edukacije, pojavila se želja da pomaže drugima na putu promene svesnosti. Sada većinu vremena provodi u inostranstvu, a u Srbiji je svakog proleća, od marta pa do leta.
„Tada sam dostupna za individualne tretmane, a organizujemo i brojne radionice koje imaju za cilj rad na sebi i duboku transformaciju. Međutim, kontakt, kao ni energetski rad, nisu ograničeni vremenom i prostorom. U Barbarinoj školi smo obučeni za rad na daljinu, tako da radim sa ljudima iz celog sveta, a zahvaljujući tehnologiji, postoje i razne aplikacije, koje pored govornog omogućuju i video kontakt. Zainteresovani informacije i obaveštenja mogu naći na našem sajtu www.InfiniteSoulJourney.com“.

Katarina Subotić, diplomirani energoterapeut i praktičar „Brennan Healing Science“ metode

 

Dodaj komentar