Potreba i Pravo za Pripadanjem

Autor: 
Anđelka Šaršanski
Datum izdanja: 
10.04.2014.

Ovo je sledeći zakon Porodičnog rasporeda koji se nastavlja iza prvog – priznati ono što jeste, jer svesnost o problemu i priznavanje je već pola rešenja problema.Ako nismo svesni nečeg, ili smo svesni a ne želimo da priznamo, onda energiju trošimo na projekciju i potiskivanje i tako se vrtimo u krugu iz koga ne vidimo izlaz, a ponekad i ne želimo da izađjemo iz tog kruga.

Svi članovi porodice, bivši i sadašnji imaju pravo na pripadnost toj porodici, bez obzira da li je po volji i meri porodice i niko im to pravo ne moze oduzeti.  Na nivou duše, porodicni sistem ne dopusta isključivanje. Sistem uvek nastoji da bude celovit i potpun, a kad je neko i sključen sistem teži kompenzaciji.

Isključeni član se predstavlja kroz nekog od sledecih članova porodice koji je nesvestan i bespomoćan u odnosu na ovu identifikaciju.Sudbina osobe koja je isključena ili sakrivena stvara pritisak na potonjeg člana porodice da ponovi takvu sudbinu, ili učini nešto što će isključeno i sakriveno vratiti u porodično sećanje.Potomak koji na sebe preuzme sudbinu iusključenog člana ima zadatak da obnovi celinu grupe.

Pravo na pripadnost se stiče seksualnim činom, začećem, rođenjem, nasleđem, ubistvom i na druge načine

U porodicni sistem su uključeni:

- Sva deca, ona koja su rođena živa, koja su umrla, pobačena ili abortirana

- Roditelji i njihova braća i sestre

- Babe i dede sa obe strane

- Prababe, pradede , cukunbabe i čukundede i dalje kroz generacije. kao i oni preci koji su patili i imali tešku i nepravednu sudbinu.

- Svi koji su pomogli porodici ili uradili nešto za dobrobit porodice.

- Osobe koje nisu u krvnom srodstvu sa porodicom, ali su svojom sudbinom, smrću, nesrećom doprinele opstanku ili dobrobiti porodice/ recimo, bivši partneri roditelja, ili baba i deda...osobe koje su usvojile dete/

- Oni koji su svojom nesrećom ili smrću doneli porodici dobitak ili nadmoć.

- Žrtve nasilja ili ubistava koje je počinio bilo koji član porodice.

Potomci koji na sebe preuzmu sudbinu isključenog, odbačenog  člana porodice obavezni su porodičnom sistemu u cilju uspostavljanja reda u njemu.Postoji nekoliko mehanizama preko kojih dolazi do preuzimanja ili uplitanja u sudbinu predhodnih članova porodice.

O tome ce biti reči u sledećem nastavku.

Dodaj komentar