Osnovni Zakoni Porodičnog Rasporeda

Autor: 
Anđelka Šaršanski
Datum izdanja: 
28.02.2014.

Porodični raspored se zasniva na poštovanju osnovnih kosmičkih zakonitosti. Nepoštovanje tih zakona ima svoje teške posledice, a energetskim radom u polju Porodičnog rasporeda može se doprineti ponovnom uspostavljanju prirodnog poretka.

O opstanku porodičnog sistema staraju se dve osnovne dinamike: porodična savest i ravnoteža davanja i primanja.

Postoji savest koju osećamo,  ona održava red u porodičnom sistemu i prvenstveno predstavlja vezanost za grupu. Na nivou nesvesnog ona povezuje različite sisteme u koje su uključeni članovi grupe, kao i pravila i potrebe unutar grupe.

1. Potreba/pravo za poštovanjem/priznavanjem onoga što jeste. Onome što jeste mora biti dopušteno da bude.

2. Potreba/pravo na pripadanje (isključen, zaboravljen, loš, pogrešan...)

3. Potreba/pravo na održavanju ravnoteže davanja i primanja.

4. Potreba/pravo na poredak. Oni koji su prvi (stariji) imaju prvenstvo u odnosu na one koji su kasnije došli u porodicu.

Principi Poretka su prisutni i korisni i u svakodnevnom životu jer menjaju pogled i reakcije na životna dešavanja.

                                                        Poštovanje/Priznavanje Onoga Sto Jeste

Onom što jeste mora biti dopušteno da bude.

Stvarnost nikada ne greši, čak i onda kad izgleda zastrašujuće. Sve što se dogodilo zabeleženo je u energetskom polju naše porodice. Kada priznamo ono što jeste i pogledamo u to, dolazi do rešenja problema. Ali mi često ne želimo da pogledamo u tom pravcu jer nas je strah,sramota, ne želimo da vidimo, ne tiče nas se, nije to naše, mislimo, šta imamo mi sa tim. Okrećemo se od toga, misleći da će nekako nestati ako ga ne gledamo. Zapravo, sebe tako samo onesposobljavamo  za rešavanje problema, trošeći energiju na potiskivanje i poricanje.

Isceljenje dolazi  jedino kroz prihvatanje istine koja je izneta na videlo. Kada se priznanjem onoga što jeste da mesto, onda niko od potomaka ne mora energetski da stoji na tom mestu. U suprotnom, koliko god da je odbijanje da se neko/nešto vidi ili se porekne, uvek će se pojaviti neko od potomaka koji će svojim ponašanjem, bolešću, gubitkom...naterati na traženje uzroka.

Na primer,kad je neko isključen iz porodičnog sistema, a ima pravo da mu pripada, sistem teži kompenzaciji  i isključeni član se predstavlja kroz nekog mladjeg člana koji ne zna šta mu se dogadja i čiji život živi.

Rešenje je, uz pomoć  energetskog rada u polju Porodičnog rasporeda, pogledati u nekada izopštenog člana  koji ima pravo pripadnosti,  i tada potomak iz te, ili neke od sledećih generacija neće više morati da energetski predstavlja tu osobu i moći će da živi svoj,  a ne tudji život.

 

 

                                           

Dodaj komentar