Pravo na Poredak – Pravo Prvenstva

Autor: 
Anđelka Šaršanski
Datum izdanja: 
19.08.2014.
Duša ima duboku potrebu za poretkom. Red/poredak stvara okvir u kom će ljubav ispuniti prostor, a ljubav bez poretka se često završava tragedijama. Poredak služi kontinuuma života kroz generacije i odražava potrebe biološkog opstanka grupe. U porodičnim sistemima osnovni poredak se pokazuje kroz pojmove mesta i ranga.
 
Transgeneracijska hijerarhija
 
Porodična duša daje prvenstvo onima koji su rodjeni ranije u odnosu na one koji dolaze kasnije. Prvo dolaze roditelji, pa tek onda deca. Pre roditelja su bili njihovi roditelji i tako redom. Potomak rodjen kasnije spreman je da umre za one koji su bili ranije u sistemu, žrtvujući svoj život u cilju da  zaštiti od smrti druge članove porodice. Neko od mladjih članova porodice mora da plati (poravna) neku nerazrešenu krivicu nekoga od ranije. Kći može da predstavlja očevu bivšu ženu i da se prema ocu ponaša kao partnerka  a  ne kao kći, postajući na taj način rivalka majci.
 
Čvrste veze izmedju predaka i potomaka omogućuju porodičnoj duši da ostane celovita. Teški dogadjaji u porodici koji uzrokuju rascep, razaranje, patnju u porodičnoj duši i kao da ne mogu da se brzo procesuiraju i traže ponavljanje. Članovi porodice koji dolaze kasnije i stoje u službi porodice, preuzimaju zadatak da stave tačku na ono što je ostalo nerazrešeno u porodičnom sistemu.
 
Ako postoji  raniji član porodice koji još nije našao mir u porodičnoj duši i deluje na žive članove kao da je još medju njima, radi razrešenja situacije, u konstelacionom radu može da se pokrene šamanistički ritual. Kroz predstavnike, mrtvi i živi mogu ponovo da se sretnu i oni koji nisu više tu mogu ponovo da uspostave kontakt jedni sa drugima i dopuste ljubavi da teče iz njihovih srca ka živima.
 

Dodaj komentar