Žena i Točak Isceljenja

Vrsta dešavanja: 
Radionica
Mesto: 
Tara
Datum: 
25.06.2020 to 28.06.2020
Vreme: 
9-17h

"Moramo pustiti život koji smo planirali,
da bismo mogli da prihvatimo onaj koji na nas čeka."
Joseph Campbell

Život se odvija u spiralnim ciklusima.

Mapa tih ciklusa, u kulturama starih naroda, poznata je pod nazivom Točak Isceljenja (Medicine Wheel). Ovo je instrument pomoću koga se krećemo kroz proces lične transformacije, razgradjujući postepeno stare priče iz svoje životne istorije, odvajajući se od uverenja koja su kreirala identitete koji nam više ne služe, a pri tom iskoračujući u nepoznato, sa namerom da napišemo Zlatnu Knjigu svojih novih mitova i ličnih priča.
Ovaj put, duhovni, koliko i materijalan, vodi integraciji Ljudskosti i Božanskog u nama samima, balansu ženskog i muškog principa, stapanju polarnosti dualizma u jedinstven centar.

Kroz ova četiri dana radionice Žena i Točak Isceljenja, istražićemo  četiri strane sveta i sopstvene svesnosti, četiri totema juga, zapada, severa i istoka, krećući se u smeru kazaljki na satu, kako po svojoj unutrašnjosti, tako i  po predivnim šumama, brdima, dolinama i rekama planine Tare. Naš put podržaće Duh Zemlje, drveća, biljaka i životinja koji žive na ovoj planini. Put transformacije će nas voditi kroz četiri faze:

Zmija - totem južne strane Točka Isceljenja predstavlja uzemljenje, čula i snažan impuls za fizički opstanak. Zmija nam ukazuje na veliku mogućnost transformacije čak i u fizičkom telu, koje predstavlja najgušći oblik energije. Zmija percipira kroz čula i direktan kontakt svog celog tela  sa zemljom, kamenjem, vodom, i kaže: "Sve je onako kako jeste, kako se da opipati i videti. Verujem samo u ono što vidim i što percipiram”. Ona nas podseća na naš odnos i kontakt sa fizičkim svetom, na realnost naše egzistencije na zemlji.
Transformacija može da se desi na jako dubokim nivoima nesvesnog, tako menjajući naše zdravlje, fizičko telo i život. Zmija, u odredjenoj fazi svog života, ostavlja za sobom staro odelo - svoju košuljicu, izlažući novu, tananu kožu površini zemlje. Ovaj totem nas podseća na neminovnost napuštanja starih identiteta i uloga koje nam više ne služe, tražeći od nas da verujemo da možemo da preživimo i bez njih.

Jaguar je totem zapadne strane Točka Isceljenja. Zapad je mesto umirućeg sunca i Božanskog Ženskog principa. U ta duboka, bogata i tamna mesta putujemo da bismo se sreli licem u lice sa sopstvenom smrću. Jaguar, divlja mačka koja se tiho kreće kroz prašumu, nije ničiji plen. Ona živi bez straha, uzima samo ono što joj je potrebno i ne ubija radi zabave, pohlepe ili zabrinutosti da će lanac ishrane presušiti. U našem putovanju do Božanskog Ženskog principa, utelovićemo mudrost jaguara, napuštajuci strah od nepoznatog i verujući da ono što umire u nama je neophodno da se dezintegriše da bi smo se obnovili i tako služili ciklusu života.
Lek Jaguara donosi osećaj  sigurnosti i bezbednsti bez obzira šta se oko nas dešava. On nam pomaže da postanemo neustrašivi, čak i u našem najvećem strahu - strahu od smrti, koji je osnova svih strahova. Jaguar nas tera da hrabro istražimo nepoznato, mračno, zastrašujuće i ako mu dozvolimo da nas vodi dovoljno daleko, dovešće nas do same Boginje koja će nam lično predati znanje. Kroz Duh Jaguara dolazimo i do svoje besmrtnosti i pobede nad smrću, shvatajući večnu prirodu svog jezgra.

Kolibri - totem severne strane Točka Isceljenja nas vodi u sledeću fazu transformacije. Nakon što smo iskusili tamu i suočili se sa strahom od smrti, kolibri nam donosi mir. Čak i kad maše krilima u vazduhu, kolibri izgleda kao da je nepomičan. Sever je pravac iz koga dolaze preci i njihova mudrost, a takodje i mesto mira usred burnih dešavanja. Ovde se razvija sposobnost da se transcendira uznemireni um koji je obsednut dramama, izazovima i svim (ne)bitnim detaljima svakodnevnog života. Kolibri traži od nas da napustimo uobičajene šablone i uverenja koja imamo o tome kako stvari treba da budu, i umesto toga dozvolimo životu da se odvije po svom toku, bivajući posmatrači ciklusa koji se premeštaju,  manifestuju ili nestaju. Jednom rečju, traži od nas predavanje. Samo kada prestanemo da grabimo, izbegavamo, ulažemo napor, brinemo i borimo se, možemo naći staloženost. Samo u miru možemo doći do mudrosti predaka i otvoriti kapiju bezvremenosti. Dar severa je nepokretnost u pokretu.

Orao je totem istočne strane Točka Isceljenja i predstavlja put ponovnog rodjenja, gde sunce izlazi svakog dana i daje nam mogućnost da ponovo susretnemo ovaj svet. Samo sa mirnim umom, koji donosi kolibri, možemo dati priliku viziji da izroni iz svesnosti, iz jezgra, odakle je energija orla uznosi u visine i ostvarenje.
Orao ima sposobnost da leti izuzetno visoko, iznad oblaka, a u isto vreme da vidi miša u žbunu. Ova mogućnost perspektive sa nivoa neba, i istovremeno jasnoća na nivou zemlje, poznata je kao put vizionara. Dar orla je sposobnost da otpočne sa svežinom, slobodan od starih priča o tome ko smo i kakvi bi trebali da budemo, odvezan od svih očekivanja, strahova i sumnji. Ono što istok traži od nas jeste da mudrost koju smo stekli podelimo sa drugima. Sa tom proširenom percepcijom, novom mapom, svog života, umesto da ponavljamo stare drame, možemo da budemo svesni svakog trenutka koji se odmotava pred nama i u tim trenucima zamislimo nešto potpuno novo i originalno što ovaj svet još uvek nije video.

Život se može transformisati na najdubljim nivoima imajući viziju mogućeg. Tek kada mudrost i darove koje smo dobili podelimo sa drugima, samo tada oni uistinu postaju naši.  Jer, po drevnim narodima, mi sanjamo naš svet u realnost, u bivanje. Put na istok je put vizionara, u oblasti koja prevazilazi smrti, gde nam se ukazuje širina kreacije i Univerzuma. Dužnost vizionara je da donese kući nova saznanja.

Posećujući sve ove teme na Točku Isceljenja, svakog od četiri dana naše radionice, prolazićemo kroz unutrašnje formacije svojih uverenja, strahova, svoje prolaznosti, mirnoće, snova, vizije i besmrtnosti - sve to uz pomoć velikih prirodnih formacija oko nas. Bivanje unutar nečeg što je mnogo veće nego mi sami, materijalni elementi i priroda, drveće, reke, planine - omogućuje nam prirodno i spontano menjanje svoje izolovanosti u osećaj da smo svi medjusobno povezani.

Radionica će biti ispunjena iskustvenim vežbama koje prate gore navedene teme, boravkom u prirodi, logorskim vatrama, druženjem, šamanskim putovanjima, ceremonijama, lekovitim biljem, pešačenjima, malim Vison Quest i stvaranjem medjusobnih mostova koji dosežu u večnost. Sve je ovo moguće zahvaljujući neizmernoj uzajamnoj podršci u krugu sestrinstva. 

Radionicu vodi: Katarina Subotic, BS, BHSP, SETI
 

Kontakt: InfiniteEssence@yahoo.com

               063-753-5990 (Viber)

Mesto održavanja: planina Tara.

Datum: 25-28. jun 2020. Stiže se u sredu, 24. juna, kada se u večernje sate radionica zvanično otvara.
Investicija: 290 eura (uključuje četvorodnevnu radionicu, smeštaj i tri vegetarijanska obroka dnevno).

Uplata avansa od 100 eura je obavezna za vreme registracije.

 Uplata u dinarskoj protivvrednosti se može izvršiti na ime Katarina Subotić, Banka Intesa

160-5800100090206-42

Rezervacije i gotovinske uplate: Dragana Terzić

dragana.terzic78@gmail.com

063-892-3625

Refundacije: U slučaju da organizator otkaže radionicu, avans će biti u potpunosti vraćen. U slučaju da učesnik otkaže radionicu, vraća se 50% avansa.

Iznad mape na dnu stranice, nalazi se Tara katalog, u pdf formatu, sa dodatnim informacijama u vezi radionice, kao i fotografijama okruženja i smeštaja. 

Lokacija: