Pathwork

Šta za mene znači Pathwork? Otkrivanje jednog novog sveta unutar mene i ljudi sa kojima se družim na radionicama, a iznad svega saznanje da MENE neko VIDI i da me ne odbacuje zbog mojih slabosti, otkrivanje osećanja za koje sam mislila da vise ne postoje i jedan novi pogled na svet kroz prizmu novootkrivenog (koje je uvek i bilo tu, iako to cesto nije prijatno).

PODRŠKA naših Helpera, Atile i Sanje je toliko dragocena, uopste podrška koju dobijam od mojih Pathwork-ovaca, kao nešto što sam veoma retko imala tokom života.

Boba