Somatic Experiencing

Šta je Somatic Experiencing®?

 

Metoda Somatic Experiencing® je telesno orijentisan pristup lečenju traume i drugih poremećaja nastalih delovanjem stresa.

To je životno delo dr Pitera A. Levina proisteklo iz njegovog multidisciplinarnog istraživanja fiziologije stresa, psihologije, etike, biologije, neuronauke, domorodačkih praksi lečenja i medicinske biofizike uz 45 godina njihove uspešne kliničke primene.
Metod SE oslobađa od traumatskog šoka što je ključno za transformaciju PTSP-a (posttraumatskog stresnog poremećaja) i emotivnih povreda i trauma nastalih tokom rane razvojne vezanosti.

Nudi okvir za procenu gde se osoba "zaglavila" u reakcijama borbe, bega ili zamrzavanja i pruža klinička sredstva za rešavanje ovih fiksiranih fizioloških stanja.

Pruža efikasne veštine koje odgovaraju različitim profesijama u lečenju, uključujući mentalno zdravlje, medicinu, fizičku i radnu terapiju, rad na telu, lečenje zavisnosti, prvu pomoć, obrazovanje i drugo.

NAUKA

Trauma može da počne akutnim stresom koji proističe iz opažene životne opasnosti ili kao završni proizvod akumuliranog stresa. Oba tipa stresa mogu ozbiljno narušiti sposobnost osobe da funkcioniše ioporavi se od traume.

Trauma može biti ishod dugačke liste različitih izazivača stresa kao što su nezgode, invazivne medicinske procedure, seksualno ili fizičko nasilje, emocionalno zlostavljanje, zanemarivanje, rat, prirodne nepogode, gubitak, trauma na rođenju ili korozivni izazivači stresa kao što je dugotrajan strah i konflikt.

KAKO DELUJE

Pristup SE olakšava upotpunjavanje samozaštitnih motornih reakcija i oslobađanje sputane energije nagona za opstanak koja je suzbijena u telu, baveći se, na taj način, osnovnim uzrocima simptoma traume.

Ovome se pristupa lagano usmeravajući klijente da razvijaju sve veću toleranciju prema teškim telesnim senzacijama i potisnutim emocijama.

Praktikuje: Katarina Subotić

Ovisno o potrebama klijenta, Katarina integriše i druge Healing Metode u toku tretmana:

  • Brennan Healing Science:
    BHS u svojoj srži sadrži duboki psihološki i duhovni proces transformacije koji dodiruje svaki aspekt života čoveka. Rad na određenom zdravstvenom stanju uključuje rad na svim nivoima polja: fizičkog tela, emocija, uma, duše i duha. Da bi rad bio uspešan potrebno je baviti se svim aspektima egzistencije. Zbog toga je neophodno aktivno učešće individue u ovom procesu.
     
  • PsihoEnergetika:
    Naša tela reflektuju našu svest što znači da se u zavisnosti od naših osećanja, misli, uverenja, odnosa itd. naše  energetsko polje formira oko nas. Na primer, neke misli ili osećanja mogu da navedu  naše energetske centre (čakre) da se kreću na određeni način (u pravcu kretanja kazaljke na satu, horizontalno itd.) što pokazuje direktan uticaj naše svesti na energetsko polje.

 

Katarina Subotich

Katarina Subotić pomaže u individualnim i grupnim sesijama i radionicama u Evropi i u SAD.

Diplomirala je na Barbara Brennan School of Healing, na Školi za evoluciju ljudske energije i sistema svesti, ona je Psihoenergetski terapeut (pristup procesu usmeren na telo) i trenutno se školuje na Institutu za razrešavanje trauma, Somatsko iskustvo.

Njena praksa obuhvata lične sesije i sesije na daljinu.

...više o Katarini