PsihoEnergetika

Kriza u ličnom životu ponekad dostigne vrhunac sa mnogo nerešenih unutrašnjih pitanja koja uključuju odnose sa sopstvenom ličnošću, odnose sa drugima, emocionalna stanja itd.

Kako bih uspela da podržim osobu tokom ovog izazovnog perioda, koristim PsihoEnergetski pristup, koji se bazira na karakternim strukturama, sa jakim akcentom na telo (senzacije, osećaji, tenzija, itd).

 Psiha je grčka reč za ljudsku dušu, ono što upravlja celokupnim organizmom i što je u interakciji sa sredinom, ono što uključuje ali i prevazilazi misli i ego.

 Energetika podrazumeva oblike energije koji se vezuju za ljudsko telo (aura). Naša tela reflektuju našu svest što znači da se u zavisnosti od naših osećanja, misli, uverenja, odnosa itd. naše  energetsko polje formira oko nas. Na primer, neke misli ili osećanja mogu da navedu  naše energetske centre (čakre) da se kreću na određeni način (u pravcu kretanja kazaljke na satu, horizontalno itd.) što pokazuje direktan uticaj naše svesti na energetsko polje. 

Osnovni principi Psihoenergetike su:

 1) Namera
Namera (intencionalnost), u ovom kontekstu, predstavlja odlučnost i jedinstvenu usmerenost kojom se podržava težnja ka određenom cilju, kao što su lični razvoj i transformacija. 

 2) Pažnja
Pažnja je neprestani proces aktivnog svedočenja nečijeg iskustva u određenom trenutku, upotrebom svih naših čula opažanja.

 3) Ponavljanje i primena
Kao i pri fizičkim vežbama, ponavljanje je suštinski bitno za trajnu promenu naše psihe.
Usled višegodišnjeg ponavljanja, naše uobičajene reakcije na realnost su ojačale i formirale odredjene sinaptičke puteve u mozgu.
Putevi koji su češće korisćeni  vremenom su se razvijali, dok su manje korišćeni ostali slabiji. Najnovija istraživanja pokazuju da u nekim delovima mozga, uključujući hipokampus, neurogeneza (formiranje novih ćelija) se nastavlja se tokom celog našeg života.

Ovo ukazuje na činjenicu da nam ponavljanje tansformativnih procesa pomaže pri svesnom formiranju novih sinaptičkih puteva i novog načina ponašanja.

4) Vođstvo

Spoljno vođstvo mora biti uravnoteženo sa unutrašnjom mudrošću čoveka. Spoljno vođstvo pomaže u onoj meri u kojoj nas vodi ka našem spostvenom unutrašnjem upravljanju.

Unutrašnje vođstvo može da dođe kroz jezik snova, arhetipske slike ili simbole, sinhronicitete ili jednostvano kroz direktno saznanje.

Koristeći ove principe u radu s individuama, ja vam samo olakšavam i pomažem na vašem putu. Ovakvim načinom rada pozivamo u naše život vise životne sile i vitalnosti i napuštamo matrice koje smo prerasli i koje nam više ničemu ne služe.

PsihoEnergetska iskustva nam omogućuju da počnemo da stvaramo i živimo život za kojim žudimo. Tretmani PsihoEnergetike su dostupni na daljinu putem telefona ili Skype-a.  Cena: €40 (samo za stanovnike Srbije)  Praktikuje: Katarina Subotić