Pathwork

Pathwor Srbija, Pathwork Helper, Individualni rad, Radioncie, Grupni rad
* “Pathwork” doslovno značenje: Rad na Putu
 
Pathwork je put praktične duhovne mudrosti koja korak-po-korak trasira putovanje lične transformacije i celovitosti  do samog jezgra našeg bića.  
 
Mapa za ovo putovanje nalazi se u 258 lekcija koje je tokom 30 godina kanalisala Eva Pierrakos.
 
Pathwork predstavlja  rad na ličnom procesu transformacije. To je putovanje otkrivanja Istinskog Ja kroz slojeve odbrana, poricanja i strahova koji nas naizgled vešto štite od bolnih iskustava i sećanja zakopanih  u našem nesvesnom čineći nas tako zarobljenicima prošlosti.
 
Rascep unutar nas samih moguće je ujediniti jedino prolaskom kroz naše otpore, strahove, traume…
 
Mnogi duhovni putevi promovišu praksu jednostavnog  zaobilaženja ovih slojeva, ali se time dobija samo prividan i kratkotrajan efekat. Kako bi se oformila zdrava i čvrsta osnova na kojoj se  može  izgraditi zdrav, stabilan i ispunjujući život potrebno je na bezbedan način i uz pomoć i podršku ponovo doći u kontakt sa bolnim mestima - upravo onim koji su i bili uzrok stvaranja naših odbrambenih mehanizama.
 
Počinjemo od toga gde se trenutno nalazimo, sa svim dnevnim teškoćama, konfliktima, koji nam posle detaljnog ispitivanja donose pouke o tome šta je to što stoji na putu ostvarenja onoga što nam po rođenju pripada – radosti, srećae, istinske kreativne moći i mira. Savetovani smo da ne preskačemo korake, da ne okrećemo glavu od mračnijih oblasti u nama, ili onih mesta koja uzrokuju bol ili stid.
 
Rad na osvetljavanju i transformisanju nižeg ja prirodno vodi  ka otvaranju i pojavljivanju Istinskog Ja, božanske iskre u svakom od nas koja je treperavo živa, proširujuća, puna ljubavi i istine. Pathwok nam pomaže da oslušnemo i odgovorimo na čežnje svoje duše za jedinstvom sa drugima, za zadovoljstvom, za punoćom života i beskrajnom kreativnošću koju svako od nas u sebi nosi.
 
Pathwork nas isto tako ohrabruje i uči da formiramo zdrav i snažan ego (ne da ga negiramo) koji postaje orudje u našim rukama, i tako pročišćen od pogrešnih predstava o životu može  da dopre do šire slike-da je on samo važan deo našeg većeg bića, našeg Istinskog Ja.
 
Kako napredujemo na putu samospoznaje i samopoštovanja, počinjemomo da osećamo sopstveno vođstvo i prisustvo svoje duše što nas dalje inspirise i hrani, dok učimo da se redovno povezujemo sa svojim vođstvom.
 

Radom sa određenim sistemom koncepata i vežbi iz lekcija u obliku grupnog i individualnog rada, možemo da primimo potrebnu pomoć i pružimo podršku jedni drugima na ovom  putovanju zapanjujuće jasnoće i mudrosti.
 
Zadovoljstvo i čast mi je da vam ponudim uvodne radionice i pojedinačne sesije, kao i pun program svima koji su zainteresovani za proučavanje i primenu Pathwork materijala na sebi.
 
Pathwork Helper: Atila Schroeder