Healing Metode

BHS u svojoj srži sadrži duboki psihološki i duhovni proces transformacije koji dodiruje svaki aspekt života čoveka. Rad na određenom zdravstvenom ili emotivnom stanju uključuje rad na svim nivoima polja: fizičkog tela, emocija, uma, duše i duha. Da bi rad bio uspešan potrebno je baviti se svim aspektima egyistencije. Zbog toga je neophodno aktivno učešće individue u ovom procesu. Fizičko telo... opširnije

Pathwor Srbija, Pathwork Helper, Individualni rad, Radioncie, Grupni rad

Pathwork je put praktične duhovne mudrosti koja korak-po-korak trasira putovanje lične transformacije i celovitosti do samog jezgra našeg bića.

Mapa za ovo putovanje nalazi se u 258 lekcija koje je tokom 30 godina kanalisala Eva Pierrakos.

Pathwork predstavlja rad na ličnom procesu transformacije. To je putovanje otkrivanja Istinskog Ja kroz slojeve odbrana, poricanja i strahova... opširnije

Masaža, Manuelna manipulacija, Repozicija pršljenova, Kiropraktika, Išijalgija, Bol u krstima

Masaža je jedna od najstarijih tehnika prevencije i lečenja bolesnih stanja, koju svaki obučen i kvalifikovan terapeut primenjuje u skladu sa svojom individualnošću. Primenjuje sa u cilju rehabilitacije i pružanja podrške određenom delu tela u kome je došlo do poremećaja metabolizma i koji se u početku manifestuje kao nelagoda, tenzija a kasnije kao bol. Ovo ujedno predstavlja i prve simptome... opširnije

Kriza u ličnom životu ponekad dostigne vrhunac sa mnogo nerešenih unutrašnjih pitanja koja uključuju odnose sa sopstvenom ličnošću, odnose sa drugima, emocionalna stanja itd.

Kako bih uspela da podržim osobu tokom ovog izazovnog perioda, koristim PsihoEnergetski pristup, koji se bazira na karakternim strukturama, sa jakim akcentom na telo (senzacije, osećaji, tenzija, itd).


Psiha... opširnije

Shamanism, painting of Susan Seddon boulet

Povratak Duše


U Šamanizmu se smatra da svaka vrsta bolesti ili neuravnoteženosti ima duhovni uzrok. Kada se desi nešto traumatično, veruje se da deo naše duše napušta telo. Ovo načelo danas nije nepoznato. U psihologiji, to se naziva disocijacija (rastavljanje). To je mehanizam samozaštite koji naša psiha koristi da bi preživela u veoma stresnim, traumatičnim situacijama kao što su... opširnije

Metoda Somatic Experiencing® je telesno orijentisan pristup lečenju traume i drugih poremećaja nastalih delovanjem stresa.

To je životno delo dr Pitera A. Levina proisteklo iz njegovog multidisciplinarnog istraživanja fiziologije stresa, psihologije, etike, biologije, neuronauke, domorodačkih praksi lečenja i medicinske biofizike uz 45 godina njihove uspešne kliničke primene.

Metod... opširnije