Radionica: "Teskoba i Autentično Samo-Ispoljavanje - 5.chakra i Rigidna karakterna struktura"