Ograničavajuća Uverenja…i Izvan Njih - 7. chakra -

Vrsta dešavanja: 
Radionica
Mesto: 
Beograd
Datum: 
01.04.2017

U srži svih naših odbrambenih sistema leži uverenje koje daje izgled i oblik našem telu, načinu života i odnosima koje formiramo sa drugima. Uverenje je mnogo jača konstrukcija svesnosti nego što su misli. Naša celokupna svesnost počiva na uverenju kao što telo raste i oblikuje se oko kostiju. 

Preuzmite flajer: