Kalendar

Radionica
Date: 01.06.2019 Place: Beograd, Srbija.
Egzistencija svakog ljudskog bića započinje, u ovom životu, mnogo ranije nego li sam čin rodjenja. Svaka duša se inkarnira u odredjenom prostoru... read more
Radionica
Date: 13.04.2019 Place: Beograd
Barbara Brennan, poznati autor, naučnik i pionir u istraživanju ljudskog sistema svesnosti i energije, je osnivač jedinog koledza na svetu za... read more
Radionica
Date: 11.05.2019 Place: Beograd, Srbija.
Većina ljudi je doživela i propatila razne traume u svom životu - neke su se desile za vreme detinjstva, neke u zrelom dobu. Ove vrste trauma su... read more
Radionica
Date: 18.05.2019 Place: Beograd, Srbija.
Bazirana na drugoj knjizi Dr. Barbare Brennan, Izranjanje Svetlosti, ova nova radionica podržava istraživanje individualnog unutrašnjeg sveta... read more
Radionica
Date: 25.05.2019 Place: Niš
Barbara Brennan, poznati autor, naučnik i pionir u istraživanju ljudskog sistema svesnosti i energije, je osnivač jedinog koledza na svetu za... read more
Radionica
Date: 01.06.2019 Place: Beograd, Srbija.
Egzistencija svakog ljudskog bića započinje, u ovom životu, mnogo ranije nego li sam čin rodjenja. Svaka duša se inkarnira u odredjenom prostoru... read more
Radionica
Date: 15.06.2019 Place: Beograd, Srbija.
Bazirana na trećoj knjizi Dr. Barbare Brenan, Isceljivanje Jezgrom Svetlosti, ova dvodnevna radionica će vam pomoći da otkrijete tajne... read more
Radionica
Date: 27.06.2019 Place: Imanje Jandala, Krčedin.
Balans yin i yang principa stvara život. Harmoničan splet aktivnosti i pasivnosti omogućava začeće života, kao i njegovo negovanje. Zahvaljujući... read more